Wyniki Międzyszkolnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową

I miejsce
Nadia Bakalarz
Szpitalna Grupa Wychowawcza przy ZSS Nr 28 w Częstochowie ( Szpital Parkitka )

Opiekun – Anna Kaczmarczyk

II miejsce
Mateusz Dudkowski
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. A. Kordeckiego w Częstochowie
Opiekun – Urszula Saboczyńska

III miejsce
Oliwia Chwajoł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie
Opiekun – Jolanta Sołtysiak

Wyróżnienia:

1. Mikołaj Wolniak
ZSZS im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie
Opiekun – Anna Hynek

2. Janosz Wiktoria
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Częstochowie
Opiekun – Ewa Migalska

3. Katarzyna Belowska
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Częstochowie
Opiekun – Dorota Kamińska