Projekt - Uśmiechnięta Szkoła

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Aktualizacja_oglooszenia_o_naborze.PDF

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/OGlOSZENIE_O_PROJEKCIE.odt

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa.PDF

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_5_Formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice_ZSS28.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_15_Diagnoza_nauczyciel_ka.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_16_Rekomendacja_do_udziału_nauczyciel_ka.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_1_Katalog_kryteriow.PDF

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_10_Formularz_zgloszeniowy_nauczyciele_ki_ZSS28.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_12_Oswiadczenie_uczestnik_projektu.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_13_Diagnoza_uczen_uczennica.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_14_Rekomendacja_do_udzialu_uczen_uczennica.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_18_Lista_podstawowa_uczniowie_uczennice.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_17_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_19_Lista_podstawowa_nauczyciele_nauczycielki.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_20_Lista_rezerwowa_uczniowie_uczennice.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_21_Lista_rezerwowa_nauczyciele_nauczycielki.doc

http://www.zssnr28.info/uploads/docs/Zalacznik_nr_22_Deklaracja_rezygnacji_z_udzialu_w_projekcie.doc